Atatürk’ün, Türk Kültür, Bilim ve Sanatına katkıları

10 Kasım etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda Okt. Yusuf Teke tarafından “Büyük Önder Atatürk’ün, Türk Kültür, Bilim ve Sanatına Katkıları” konulu konferans düzenlendi.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk tarihi ile ilgili eksikliği ve tarihten istenilen faydanın sağlanamadığını gördüğünü söyleyen Teke, ” Mustafa Kemal “Tarih bir milletin nelere müsait olduğunu ve neler başarmaya muktedir bulunduğunu gösteren en doğru bir kılavuzdur.” sözüyle, tarihin bir millet için ne kadar mühim bir hazine olduğuna işaret ediyordu.” dedi.

Okt. Yusuf Teke

Atatürk’ün Tarih yazıcılığı konusunda da; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikât insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” diyerek takip edilmesi gereken yolu ortaya koyduğunu ifade eden Teke, Atatürk’ün tarihi çalışmalar konusundaki amacını şöyle anlattı; “Atatürk’ün istediği manada millî tarih çalışmalarının sürdürülmesi ve Türk Milletinin bir millî tarihe sahip olabilmesi için ortaya koyduğu en önemli görüş ise şüphesiz Türk Tarih Tezi olmuştur. Türk tarihinin sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihlerinden ibaret olmadığı vurgulanarak, Türklerin İslamiyet öncesinde de geçmişleri bulunduğu, bunun araştırılarak su yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır. Atatürk, ortaya koyduğu Türk Tarih Tezinde yer alan bu görüşlerin daha gerçekçi bir yapıya kavuşturulması hususunda da bizzat önderlik etmiştir.

Okt. Yusuf Teke konuşmasının devamında Atatürk’ün Türk Dili alanında yaptığı çalışmaları da anlatarak, ” Dil; bir milletin sahip olduğu bütün maddî ve manevî değerlerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak gibi bir fonksiyon icra eder ki, bu anlamda, millet hayatındaki yeri ve önemini göz ardı etmek mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal’in direktifleriyle daha önceden başlatılmış olan çalışmaların çok geçmeden meyvesini verdiğinin altını çizen Teke, Türkçe’nin dilbilgisi, cümle bilgisi, sözcük, terim ve etimolojisini inceleyerek geliştirilmesini sağlamak maksadıyla, 12 Temmuz 1932 tarihinde, Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kurulduğunu sözlerine ekledi.

Atatürk’ün halkı için çalışan sanatçıya büyük önem verdiğini dile getiren Teke,”Güzel sanatlar, uygar olmanın belirtisi ve kültürlü insan yetiştirmede bir eğitim aracıdır. Güzel sanatlardan Atatürkçülüğün amacı, insanlar arasında sevgiyi geliştirmesi, gelecek kuşaklar için çalışılması ve kalıcı eserler verilmesidir. Sanatçı bunu başardığı oranda ulusuna ve insanlığa hizmette bulunmuş olur. Zira sanatkâr, insanlığın ortak değeridir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son kısmında Atatürk’ün bilimsel alanda yaptığı çalışmalara da değinen Okt. Yusuf Teke, “Atatürk, Kurtuluş Savaşından sonra bilimsel çalışmaların gelecek için çok önemli olduğunu düşündü. Bu konuda, “Arkadaşlar bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler süngü ile değil iktisat ve ilim zaferleri ile olacaktır.” sözünü söylemiştir. Atatürk, Türk tarihi ve dili ile ilgili araştırmaları teşvik etmiştir bu bağlamda yurt dışına öğrenci gönderilmiştir.” dedi.

Tüm bunların yanı sıra Atatürk’ün, geometri ve matematik kitaplarının yeni terimlerle tekrar basılmasını öngördüğünü, bizzat kendisinin geometri ve matematikle ilgili yeni terimler önerdiğini ve bunlar kabul gördüğünü söyleyen Teke sözlerini; tüm bu yapılan çalışmalar Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak gayretinden ileri geldiğini söyleyerek noktaladı.

 

 

 

Benzer Haberler