Bir Safranbolulu’nun Penceresinden Safranbolu

Safranbolu, UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde Dünya Miras Listesine alınıp Karabük’ün sadece bir ilçesi olmaktan çıkarak bir dünya kenti olma hakkını kazanmıştı. Özgün mimari yapısı ve yıllardır tatlı bir rüzgar gibi esen geleneksel kültür havası ile hem yurtiçi hem de yurtdışından oldukça rağbet gören Safranbolu hakkında onlarca eser kaleme alındı. İşte bunların arasına, bir yenisi olan Kızıltan Ulukavak’ın yazmış olduğu “Bir Safranbolunun Penceresinden Safranbolu” isimli kitab 2017 yılında okuyucuların teveccühüne sunuldu.

1937 Safranbolu doğumlu olan Kızıltan Ulukavak, 1970-1980 yılları arasında Safranbolu’da avukatlık ve iki dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Uzun süre Safranbolu havasını soluyan Ulukavak bu gözlem ve değerlendirmelerini, şehrin tarihi ve kültürüyle pekiştirip kitaplaştırdı. 2007 yılında basıma sunulan kitap, bu dönemde sınırlı sayıda basıldı. Daha sonra Karabük Üniversitesi’nin teklifiyle kitap yeniden gözden geçirildi ve ikinci basımı KBÜ Yayınları tarafından gerçekleştirildi. Yazarın ayrıca Safranbolu Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan” isimli bir diğer kitabı da mevcut.

“Bir Safranbolunun Penceresinden Safranbolu” kitabı 6 genel bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin her biri, içerisinde şehrin farklı özelliklerine ait konular barındırmakta.

Birinci bölümde; şehrin topografik ve jeolojik yapısı hakkında yapılan gözlem ve değerlendirmelerden bahsediliyor. Kentin tarihteki yeri ve konumu yazılı kaynaklardan örnekler verilerek gözler önüne seriliken, Safranbolu’nun Osmanlı dönemindeki sosyal yapısı ve şehrin eski dönemlere ait adlarından söz ediliyor.

İkinci bölümde; Safranbolu’nun 20. yy sosyal ve siyasi hayatına değiniliyor. Kurtuluş Savaşı’nda Safranbolu’nun içerisinde bulunduğu durum, Safranbolu’da yaşamış Rum halkının yaşayış biçimi ve kültür özellikleri anlatılmakta. Daha sonra Safranbolu ve Karabük arasındaki şehir ilişkisinden, Türkiye’nin ilk ağır sanayi fabrikası olan Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikası ve kentin iş olanakları hakkında bilgi veriliyor.

Üçüncü bölümde; Safranbolu’ya özgü kentsel değerler en ince ayrıntılarına kadar okuyucuya aktarılmış. Bunların arasında Tarihi Safranbolu Çarşısı, Safranbolu’daki eğitim ve öğretim düzeyi, Safranbolu folkloru ve mahalle adları hakkında bilgiler yer alıyor.

Dördüncü bölümde; yine Safranbolu’ya ilişkin konuşulan duyumlardan söz edilmekte. Beşinci bölümde ise Safranbolu’nun korunma ve Dünya Miras Kenti olma serüveni anlatılıyor. Altıncı bölümde; son olarak Safranbolu’nun doğal güzellikleri fotoğraflar ve resimler eşliğinde bizlere sunulmuş.

Benzer Haberler