Dünyada yükselen trend e-ticaret

E-ticaret her geçen gün hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Bizlere kolay alışveriş imkanı sunmasının yanı sıra zamandan tasarruf etmemizi de sağlıyor. Dünya’da ve Türkiye’de e-ticaretin durumunu ve geleceğini Üniversitemiz İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet İslamoğlu’na sorduk. 

“Ülkemiz’de internet kullanımı açısından ciddi anlamda yükselen bir trend var”

E-ticaret kullanımı ile ilgili görüşlerini ifade eden Doç. Dr. Mehmet İslamoğlu “Kendi alanıma ek olarak bankacılık ve finans açısından e-ticareti değerlendirdiğimde, geçmişte bankacılık işlemlerini zar zor sıra bekleyerek bankalardan yaparken bugün para transferlerini ve diğer bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapabiliyoruz. Bu durum bize zaman kazandırıyor. E-ticaretin bize sağlamış olduğu fırsatları değerlendirdiğimizde ise internet kullanımı açısından ciddi anlamda yükselen bir trendin var olduğunu görebiliyoruz.” dedi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanım oranlarının 2016 yılında 16-74 yaş grubundaki insanlarda %61.1 iken, 2017 yılında %66,8 olduğunu söyleyen İslamoğlu en çok alışveriş yapılan sektörün %62,3 ile giyim ve spor malzemeleri, en az alışveriş yapılan sektörün ise % 19 ile elektronik araçlar olduğunu ifade etti.

“Üniversitemiz’de e-ticaret dersleri veriliyor”

Üniversitemizin İşletme Fakültesi’nde e-ticaret derslerinin verildiğine dikkat çeken İslamoğlu, “Bu derslerde; yeni ekonomi, dijital tüketiciler,dijital pazarlama,küreselleşme, yeni ekonomide iş kuralları, internetin gelişim süreci gibi konular işleniyor. Bu dersler öğrencilere farklı bir bakış açısı ve vizyon kazandırıyor. Bu dersler ile öğrencilere e-iş modelleri ve e-ticaret yöntem araçları konusunda bilgi birikimi oluşturulması ve uygulama usullerinin açıklanmasını amaçlıyoruz.” dedi.

“2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için ‘Dijital Okuryazarlık’ ve ‘Finansal Okuryazarlık’ ile ilgili eğitimler verilmeli”

Ülkemizde e-ticaretin daha da yaygınlaştırılabilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için atılması gereken birtakım önemli adımlar olduğunu belirten İslamoğlu, “Bu adımların ilki ülkemizde dijital okuryazarlık seviyemizi arttırmamızdır. Bu noktada başta biz akademisyenler olmak üzere eğitim kurumlarına, idarecilere, STK’lara ve bireyler gibi toplumdaki tüm bileşenlere önemli görevler düşmektedir. Özellikle üniversitelerde “Dijital Okuryazarlık” ve “Finansal Okuryazarlık” eğitimlerinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”dedi.

E ticaret hacminin artışında küreselleşmenin en etkili faktörler arasında yer aldığını ifade eden İslamoğlu, küreselleşme ile  mesafelerin ortadan kalktığını, uzakların yakın yakınların uzak olduğunu, mekan uzam ilişkisinin ortadan kalktığını ve  insanların  istedikleri her şeye çok kolay ulaştığını belirtti.

“E-ticaret başka sektörleri de destekliyor”

Türkiye’de e-ticaret hacminin 17.5 milyarlık bir seviyeye  ulaştığını ve e-ticaretin başka sektörleri de desteklediğini söyleyen İslamoğlu şöyle konuştu: “E-ticaret özellikle lojistik sektörünü de destekliyor. Lojistik sektörü son dönemlerde ciddi anlamda gelişme sarf etti. Özellikle elektronik eşya sektöründeki alışverişlerde lojistik ciddi bir önem taşıyor. Satın alınan eşyaların defosuz ve hasarsız gelmesi müşteri açısından önemli, hatalı gelen bir ürün itibarı fazlasıyla zedeliyor. Bu durumda desteklenen sektörlerden birisi de ‘Lojistik’. Giyim sektörünün  e-ticaret hacmindeki gelişme potansiyeline işaret etmek için şunu söyleyebilirim. Giyim sektöründe en çok  tercih edilen internet sitelerinden birisi olan Markafoni bir dönem  işlemlerini durdurmasına rağmen yabancı bir kuruluş tarafından satın alındı. Bu durum yatırımcıların sektörde bir gelecek gördüğünün kanıtıdır.”

Haber: Kübra Demirci

Foto: Mehmet Zahid Çetinkaya

Benzer Haberler