Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi’nde helal yaşama vurgu yapıldı

Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu öncülüğünde Karabük Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği ile “ Helal Yaşam, Helal Gıda, Helal Ürün, Helal Hizmet” ana teması ile “Uluslararası 4. Helal Ve Sağlıklı Gıda Kongresi” düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye altı oturumda; yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 22 bilim insanı çağrılı konuşmacı olarak katıldı. Aynı anda üç salonda birlikte yapılan sunumlarda 65 sözlü ve 92 poster sunumu yapıldı. Toplantıya binin üzerinde kayıtlı olmak üzere yaklaşık 1500 kişi katılarak sunumları dinledi.

Kongre’de sadece inanç hassasiyeti dolayısıyla “Helal Yaşam” kavramını içselleştirmiş olan insanlara değil yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın hayrına olacak bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının çizilmesi konusu üzerine duruldu.

Prof. Dr. İbrahim Kürtül

Kongre Başkanı ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül Kongre Düzenleme Kurulu adına, “Uluslararası 4. Helal Ve Sağlıklı Gıda Kongresi” sonuçlarını şu şekilde açıkladı;

 • İçerisinde sağlık açısından riskli katkı maddeleri bulunan ürünlere helal sertifikası yerine mubah sertifikası verilebilir. Fetva verilen her ürün sertifikalandırılmayabilir. Helal sertifikası tamamen sağlıklı olduğu düşünülen gıdalara verilmelidir. Çünkü helal kavramında olumlu bir teşvik de üstü kapalı olarak sunulmaktadır. Ürün helal olduğu halde tüketilmesi çok tavsiye edilmeyebilir. Çünkü haram diyecek kadar güçlü olumsuzluklar yoktur. Aynı şekilde otel gibi hizmet veren işletmelerde de aynı ibare kullanılmalıdır.
 • Helal Gıda tüketilebilir gıda demektir. Ancak kalitesi düşük, orta veya yüksek olabilir. Kaliteye göre farklı semboller (Hilal vs.) kullanılabilir.
 • Daha fazla sayıda kişinin Helal ve Sağlıklı beslenmeyi bir hayat tarzı (yaşam stili) olarak belirlemesi, doğru ve bilimsel bilgilerle bilinçlenmesi ve farkındalığının gelişmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Tatil yapan ve seyahat eden Müslümanların tatil ve seyahatlerinin uygun ve daha cazip hale getirilebilmesi için “Helal Turizm Standardizasyon ve Sertifikasyon Sisteminin”, helal konaklama, helal seyahat acenteciliği, helal yiyecek içecek işletmeciliği, helal ulaşım (helal uçak vs.) işletmeciliği vb geliştirilmesi, Müslüman turistler için çekicilik arz eden unsurların artırılması, ramazan ayına özgü hizmet içeriklerinin geliştirilmesi, Müslüman turistler için rehberlerin yetiştirilmesi, ezan, namaz, ibadet konularında ihtiyaçların karşılanması, alkolsüz etkinlik olanaklarının artırılması gerekmektedir.
 • Müslümanların en çok tercih ettiği Müslüman ülkeler sıralamasında ilk üç sırada Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye gelmektedir. 2015 yılında ikinci sırada yer alan Türkiye, 2016 yılında bir sıra gerileyerek üçüncü sırada yer almıştır. Genel olarak bakıldığında 2017 yılı itibarıyla tüm dünyada Müslüman nüfusunun yaklaşık 1,9 milyar kişi olduğu, Müslüman nüfusun 2030 yılı itibarıyla 2,2 milyara, 2050 yılında da 2,8 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Helal turizmin yükselişinde Müslüman ülkelerdeki orta sınıfın giderek güçlenmesinin önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.
 • Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)’nun kurulması, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir adımdır. Uzun yıllardır İslam Coğrafyasında ve Dünyada ülkemizin Helal Standartları ve Belgelendirme alanında yaptığı hizmetlerin Helal Akreditasyonu alanında da devam etmesi için ehliyet, liyakat ve konuya değer verme kriterlerinin HAK’nun çalışan yapısının oluşumunda da uygulanması elzemdir. Uygulama ve kurulum aşamalarında ehliyetli ve özverili kişiler göreve getirilmeli ve helal kavramı içinde hareket edilmelidir.
 • Artan nüfus sebebi ile kalabalık şehirlerin sayısı da artmaktadır. Ayrıca artan nüfus ve değişen toplumsal yapı sebebi ile sadece şehirlerde değil köylerde de fabrikasyon ürünler tüketilmektedir. Bu çerçevede gıda kaynaklı hastalıkların çeşitliliği ve devlete maliyeti de artmaktadır. Hem helal yiyip içmek hem de fıtrata uygun yiyecekler tüketerek sağlıklı yaşlanan bir toplumun hem yaşam kalitesi artacak hem de Devletin Sağlık harcaması yükü de daha az olacaktır.
 • Farkındalığı Gıda ile başlayan Kozmetik, Ambalaj ve İlaç alanlarına da yayılan Helalliğin Standardize edilmesi çalışmaları ülkemizde ve tüm Dünyada devam etmektedir. Ayrıca Turizm, Otel vb. İşletmeler ile Finans alanlarında da Helal Yönetim Sistemi Standardı çalışması başlamış ve devam etmektedir. Standartların yürürlüğe girmesiyle; Kurum, Kuruluş, İşletme ve Üretim yapan Firmalar bu Standartları kullanıp ürün ve hizmetlerinde Helalliğin güvence altına alındığını tescillemek istemektedirler. Bu konuda çalışma yapacak akredite ve standartları dikkatle uygulayan kuruluşlar oluşturulmalı ve desteklenmelidir.
 • Ülkemizde “helal gıda” konusu sahipsizdir. Devletimizden sadece sağlıklı gıda değil aynı zamanda helal gıda temininin de yasal güvence altına alması güçlü bir şekilde istenmektedir. Bu sayede konunun spekülasyon malzemesi yapılmasının önüne de geçilmiş olacaktır.
 • Helal kavramının topluma yayılması, farkındalığın daha genç yaşlarda oluşturulması ve gelecek kuşaklara iletilmesine yönelik ilk ve orta eğitim düzeyinde müfredat düzenlenmesi sürdürülebilir bir başarı için büyük bir adım olacaktır.
 • İrade eğitiminde tıbbi ve sosyal bilimlerin yöntemlerinden faydalanılmalıdır. Daha bilinçli ve sağlıklı toplum bir oluşturabilmek için doğruluğu kanıtlanmış bilimsel yöntemler kullanılmalıdır.
 • 12.Alışkanlıkların kişilik haline dönüştüğü bilinmektedir. Bu nedenle alışkanlıkları helal kavramına uygun hale getirecek projeler hazırlayarak karakter eğitimine ve Helal kavramının günlük yaşama uyarlanmasına destek olunmalıdır.
 • Sadece Helal yaşam kavramını önemseyen Müslümanlara yönelik değil, bu kavramın tüm insanlığın faydasına olacak bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının oluşturulması için adımlar başlatılmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmelidir.

Benzer Haberler