Kadına yönelik şiddetle mücadelede artan bir duyarlılık var

Kadına yönelik şiddet, dünyanın hemen her alanında; coğrafya, milliyet, renk, din, kültür farkı, sosyal köken, ekonomik gelişmişlik gözetmeksizin yaşanmakta ve her yaştan, her eğitim seviyesinden, her gelir düzeyinden bütün kadınları etkiliyor. 25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Uluslararası Mücadele Günü’nün ardından Üniversitemiz İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, Külliye Karabük’e kadına şiddet ve mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

Dünya Bankası’nın verilerine göre, dünyada her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Yıldız; sosyal normlar, çocukluk döneminde şiddete maruz kalınması, alkol kullanımı ve yoksulluk gibi nedenlerin şiddete yol açtığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldız, kadınların yaşadığı şiddete ilişkin sorunların giderilmesi için şiddeti doğuran nedenleri incelemenin gerekliliğine dikkat çekti.

Son yıllarda artan bir duyarlılık var

Son yıllarda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda artan bir duyarlılık olduğunu söyleyen Yıldız; uluslararası kuruluşların, kamu kesiminin, kadın kuruluşları ve sendikalar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündemine taşımasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yıldız “Bu çalışmalar, duyarlılıklar ve çabalar sonucu yaşadıkları şiddeti ifade etmeyen ve paylaşmayan kadınların, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına sorunlarını taşıdıkları, şikâyet mekanizmalarını çalıştırdıkları gözlemlenmektedir.” şeklinde konuştu.

Eşitliği sağlayacak politika ve tedbirlerin alınması gerekiyor

Kadınların yaşadığı sorunların çözümü için kadınların güçlenmesi ve güçlendirilmesinin gerektiğini belirten Yıldız, kadınların kendilerini ifade etmesine katkı sağlayacak projeler geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Yıldız, bu kapsamda toplumsal cinsiyet adaletine vurgu yapan, kadınların fıtratına uygun, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılımını destekleyecek, haklarda eşitliği sağlayacak politika ve tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası örgütler önemli projeler üretiyor 

Kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin azaltılmaya çalışılması kapsamında teşkilat ve yapıların çeşitli stratejiler izlediği görülüyor. Bu stratejilere örnek veren Yıldız, “Dünya Bankası, kadınların finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için projeler geliştiriyor. G20, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yer alan söylemleri desteklemek üzere, bünyesinde oluşturduğu W20 (Kadın 20) kanalıyla, kadın sorunlarının tartışılmasına ve çözümler üretilmesine öncelik veriyor ve İslam İşbirliği Teşkilatı, toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması için çalışmalar ortaya koyarak, eylem planları geliştirmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Haber: Kübra Demirci

Benzer Haberler