“Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” hayata geçiyor

Karabük Üniversitesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında sunulması planlanan “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” projesi hayata geçiyor.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner ile Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuz Fındık tarafından imzalandı. Toplam 3.999.713,03 TL bütçeli proje için BAKKA tarafından 2.999.713,03 TL hibe desteği verilecek.

Bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapabilmesi, katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması, bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirebilmesi için uygun fiziki alanların oluşturulması amacıyla ön çalışmaları başlatılan projenin geliştirme çalışmaları 2018 yılında tamamlandı. Karabük Üniversitesi tarafından 2019 yılında proje başvurusu yapıldı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayının ardından 20 Nisan 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi” ile paydaşlar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve “birlikte üretmek” ortak hedefi doğrultusunda etkileşimin artırılması sağlanacak.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvuru sahibi olduğu proje ile Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan ve brüt alanı 2 bin 139 metrekare olan binanın teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark) haline dönüştürülmesi; yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Ar-Ge yapabilecekleri alanların ve Ar-Ge odaklı ekosistemin oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezleri ile Ar-Ge, sanayi ve demir-çelik sektöründe istihdamın arttırılması hedeflenmekte.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 2017 yılında Karabük Üniversitesi yerleşkesinde 15 bin 23 metrekarelik bir alanda kurulması kararlaştırılmıştı. 02 Ağustos 2018 tarihinde kurulan Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 16 Ağustos 2018 tarihinde faaliyetlerine başladı. Karabük Üniversitesi TGB; yenilikçiliğe dayalı bir gelişme ve büyümenin ancak işletmelere teknoloji tabanlı rekabet gücünü kazandıracağı ve küresel pazarlarda da rekabet edebilme yeteneğine yönelik vereceği bilinç ile üretim odaklı bir TGB olarak, orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına odaklanarak bölgedeki üretim sektörü işletmelerinin geliştirilmesini ve bu süreçleri işletme içinde Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona dayalı olarak sürdürülebilir kılabilmelerini sağlamayı amaçlamakta.

 

Benzer Haberler