KBÜ ile WITS Arasında İş Birliği

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 100’de olan Güney Afrika Cumhuriyetinden Witwatersrand Üniversitesi (University of Witwatersrand- WITS) ile Karabük üniversitesi (KBÜ) arasında yapılmış “ ERASMUS+ KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği( International Credit Mobility)” AB projesi kapsamında iş birliği ziyareti gerçekleşti.

WITS Uluslararası İlişkiler yöneticileri Alison Simons ve Masego Bosilong  hafta boyunca proje kapsamında görüşmeler ve iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanlarını değerlendirildiler.

Karabük Ünivesitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Tahir Güneşer ev sahipliğinde, bölüm başkan yardımcıları ve Erasmus sorumlularının katılımıyla yapılan çalışma toplantısında iki kurumun gelişmiş yönleri ve gelişmeye açık alanları karşılaştırılarak, ortak çalışma yapılacak projeler ve proje sorumluları belirlendi.

KBÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kamil Sarpkaya ev sahipliğinde safran bitkisi ve Karabük ekosistemi üzerine yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişi yapılan bir çalışma toplantısı düzenlendi. Karabük Orman İl Müdürlüğü tesislerinde incelemeler yapıldı.

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Kayadibi ile yapılan çalışma toplantısında uluslararası finans alanında yürütülecek proje ortaklıkları ve öğrenci değişim planlamaları tasarlandı.

Türkiye’nin ilk Demir Çelik Enstitüsü olan KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun’la yapılan görüşmelerde ise akredite laboratuvarların altyapısı hakkında bilgiler verildi.

100. Kuruluş yılını kutlayan madencilik araştırmalarıyla başlayan tarihi sebebiyle Witwatersrand Üniversitesi ile yapılacak ortak araştırma çalışmalarının ve lisansüstü öğrencilerinin değişimiyle Karabük Üniversitesine gelecek WITS doktora öğrencilerinin çalışma ortamı yerinde incelendi.

 

Benzer Haberler