KBÜ’de 25. Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde 25. Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelamın Konumu Kavram Haritası Etkinliği ve Eğitimi Sempozyumu 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde ”25. Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelamın Konumu Kavram Haritası Etkinliği ve Eğitimi Sempozyumu” Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Kayadibi, KBÜ İslami İlimler Fakültesi Kelam ve  İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz,  akademisyenler ve davetliler katılımıyla gerçekleştirildi.

 

25. Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelamın Konumu Kavram Haritası Etkinliği ve Eğitimi Sempozyumu açılış oturumu Kuranı Kerim tilaveti ardından protokol selamlama ve hoş geldinizle devam etti.

 

Karabük Valisi Fuat Gürel 25. Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon açılış oturumunda “Bu önemli konuda, mübarek bir günde Karabük’te olmanızdan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konunun erbabı akademisyenler olarak tabii ki kendi alanınızda ilgili üç günlük bu sempozyumda bir araya gelmenizden kaynaklı konunun ve çağın gerektirdiği güncel konuları tartışıp, fikir teatisinde bulunarak kendi aranızda hem mesleki dayanışma için hem de mesleki bilgi paylaşımının yapılması için uygun bir ortam. Bu manada sempozyumların çok önemli olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan bu tarz sempozyumların bulunduğumuz şehirde bir canlılığa sosyalliğe sebep olduğunu da belirtmek istiyorum. Sempozyumun üç günlük süresi içerisinde fikir alışverişinde bulunarak yeni eserler ortaya çıkacaktır. Bu sürede Safranbolu’yu, Karabük’ü gezmenizi, keşfetmenizi arzu ediyoruz. Bu manada Karabük’te olmanızdan duyduğum memnuniyeti tekrar dile getirmek istiyorum ve sempozyumunuz hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

 

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat açılış konuşmasında “25. si düzenlenen Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrencisi olan 97 farklı ülkeden 12 binin üstünde uluslararası öğrenciye bulunduğu Karabük Üniversitesinde böyle bir sempozyumun yapılması gerçekten güzel. İnşallah bunu biraz daha uluslararası boyuta, katılıma yoğunlaştırabiliriz. Sempozyum umarım verimli geçer.” dedi.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz “Dünya  kültürel mirasa sahip Safranbolu gibi tarihi mekanda bu işi icra etmek önemli. Karabük Üniversitesini çok iyi bulduk. Özellikle Anadolu’nun yeni kurulmuş, gelişmekte olan üniversitelerinin Türk Yüksek Öğretim Sisteminde yapmış olduğu atakları herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Buna vesile olan başta kurucu Rektörümüz Rahmetli Burhanettin Hocamıza ve ondan aldığı bayrağı bugün bu noktaya getiren Refik Hocamıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Destek veren Valimize, valilerimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun sağlayıcı katkı hepimiz için hayırlı olsun.” dedi.

 

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Kayadibi “Kıymetli misafirler bugün bu koordinasyon toplantısı ile Kelam ilminin kurumsal ve kamusal açıdan ele alınmasının yanı sıra İslami ilimler ve ilahiyat fakültelerinin eğitim öğretim müfredatının ve bu müfredatta çok önemli bir yere sahip olan kelam ana birim dalı derslerinin öğretimi ve buna bağlı olarak ortaya konacak metodolojiyi ele alarak söylem birliği sağlanmasına büyük bir çalışma yürütülmesi hedeflerimizden birini teşkil etmektedir.” ifadelerini vurguladı.

 

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Kelam ve  İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı Başkanı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz “Temel vazifesi İslam, din bilimleri ve kültürleri sahasında ,ilmi esaslar, kültürel ihtiyaçlar ver uluslararası standartlar içerisinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak bu çerçevede yüksek din bilimleri, uzman ve araştırmacıları, öğretmenler ve din görevlileri yetiştirmek olan ve 2011 Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Olarak bugün bu koordinasyon toplantımız vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. Başta öğrenciler olmak üzere alanın paydaşlarında bu yansımalarını görebilmek için ankete dayalı bir alan araştırmasının sonuçları sempozyumda sunulacaktır. Emeği geçen başta Rektörümüz ve  tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

 

Sempozyumun Kelama İlişkin Tutumlar (Saha Araştırması) ana başlığında araştırma sunumları; Kelâm Akademyasındaki Tutumlar, Lisansüstü Öğrencilerdeki Tutumlar, Lisans Öğrencilerindeki Tutumlar, Öğretmenlerdeki Tutumları, Diyanet Personelindeki Tutumlar’dır.

Sempozyumun Kurumsal Bir Kimlik Olarak “İlahiyat Fakültesi” Tecrübesi ve Bu Çerçevede Kelâmın Konumu başlığı altında sunum konuları; Yüksek Öğrenim Tecrübesi Olarak Medreselerde Kelam Öğretimi: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Islahatlar, Cumhuriyet Dönemi Kelam ve Kelam Tarihi Kitapları, Batıda İlâhiyât Tecrübesi Bağlamında Kelam İlminin Konum ve Fonksiyonu, 20. yy.’da Batıda Teoloji Eğitimi Tecrübeleri (Almanya Örneği), Seküler-Modern Toplumlarda Dinî Düşüncenin İnşa ve İfşasında Kelamın Kurucu Rolü Üzerine, Multidisipliner Bilim Sürecinde Kelam İlmi, Modern Dönemde Multidisipliner Çalışmalar: Teoloji ve Biyoetik, Multi-disipliner bir Çalışma Örneği Olarak Kelam -Transhümanizm İlişkisi, Kur’an’daki İman Kavramlarının Anlam Çözümlemesinde Paralel Okuma Yöntemi, Batı Düşüncesinde Aklî Delile Yöneltilen İtirazlar ve Güncel Değeri, İtikâdî Bir Sorun Olarak “Selefîlik” Kavramı, Popüler Din Algısının Müessir Bir Müessesesi Olarak Medrese ve Medresenin Kelam Tasavvuru, Cumhuriyet Dönemi İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Kelâm İlmi Çerçevesinde İlahiyat Tecrübesinin Serencamı ‘dır.

 

 

Üç gün süren ”25. Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelamın Konumu Kavram Haritası Etkinliği ve Eğitimi Sempozyumu” hatıra fotograf çekimiyle son buldu.

Benzer Haberler