KBÜ’de ‘Türkoloji Paneli’ yapıldı

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen Türkoloji Paneli’nde akademisyen ve uzmanlar tarafından Türkoloji alanında yapılan uygulama ve araştırmalar ele alındı.

Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Karabük Türkoloji Dergisi iş birliğinde gerçekleşen Türkoloji Paneli’nde bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelerek Türk dili, kültürü, sanatı, tarihi ve coğrafyası gibi alt başlıkları içeren Türkoloji alanında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Türkoloji alanının Türk dünyası için çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek Türk dünyasının teknoloji alanında da faaliyetlerini arttırması gerektiğine dikkat çekti.

Programda konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı ise Türkoloji alanının Türk tarihi ve kültürünü inceleyen bir alan olduğunu ifade ederek, “Özelde ise Türk dilini geçmişten günümüze inceleyen bilim dalıdır. Bugün dünyada yaklaşık 200 milyon insan Türkçe konuşmaktadır. Yani Türkçe dünyada en çok konuşulan altıncı veya yedinci dildir. Türk dili, bu gelişimini Ali Şir Nevai gibi, Kaşgarlı Mahmut gibi, Yunus Emre gibi büyük şahsiyetlere borçludur. Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik etmiş olan Türk devletlerinin dili olan Türkçeyi yaygınlaştırmak, tarihi ve kültürel değerlerimizi yeni nesillere aktarmak bizlere düşen bir vazifedir. “şeklinde konuştu.

Türkoloji hakkında bilgi veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türkan Gözütok ise konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkoloji sözcüğü, Batı’dan bizim dilimize geçen “Türklük Bilimi” ya da “Türklük Araştırmaları” sözcüğü anlamında kullanılıyor. Bunun Arapçası ‘Halkiyat’ ya da ‘Türkiyat’ dediğimiz sözcüklerle bir ara ifade edildi. Aslında Türkoloji sözcüğünü düzeltmemiz gerekiyor. Türkoloji kelimesi Batı’dan Türk dünyasına bakışı ifade eder. Türkiye sahası ve Türk dünyası içinden Türkoloji sözcüğünü aslında çokta kullanmak yerinde değil. Türkoloji bilimi, Batı’da 1890’lardan itibaren kurumsallaşan ve dünyaya yön vermede özellikle Sinoloji dediğimiz doğu bilimlerinin bir alt dalı olarak Avrupa’da ve dünyanın pek çok yerinde doğu bilimi kürsülerinin altında Türkoloji bölümleri kurulmuştur. “

Türk topluluklarının daha güçlü yaşayabilmeleri için aralarındaki iletişimin artırılması gerektiğine vurgu yapan Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cıldız İsmailova, “Gönül bağlarımızı çok daha güçlendirmek, Türk diline ve tarihine katkılar sağlamak amacıyla bugün bir araya gelmemizi sağlayan bu panel gibi düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası toplantılarında buna hizmet ettiğini düşünüyorum. Türk dünyası olarak sadece siyasi alanda değil, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda da iş birliği çok önemli. Bizler millet ve devlet olarak her alanda iş birliği yapmalıyız.” diye konuştu.

Konuşmasında Karabük Türkoloji dergisi hakkında bilgi veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş ise konuşmasına şöyle devam etti:

“Temmuz ayında yapılanmamızı tamamladık. Yurt dışında altı yerde temsilcilikler açtık. Uluslararası olarak yayın hayatımıza başladık ve yaklaşık beş dilde yayın yapıyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı alanında dil, tarih ve coğrafya konularında da yayınlar yapmaya çalışıyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle gerçekleştirdiği dansları renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel dans gösterilerinin ardından panele geçildi. İki oturumda gerçekleşen panelde Türkoloji alanında yapılan uygulama ve araştırmalar ele alındı.

Birinci oturumda Kastamonu Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Söylemez ve Doç. Dr. Ozodbek Karomatov, Özbekistan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsünden Doç. Dr. Sherzodklon Mahmudov ve araştırmacı yazar Dr. Zebinisa Kamalova konuşmacı olarak katıldı. İkinci oturumda ise Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ramazan Ahmedov, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş, Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev ve araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Budak konuşmacı olarak yer aldı.

Benzer Haberler