‘Klasik Düşünce Okulu Karabük Programı’ başlıyor

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öncülüğünde düzenlenecek “Klasik Düşünce Okulu Karabük Programı”nda iki gün ve 13 saatlik bir seminer dizisiyle İslam düşüncesinin kurucu eserlerinden bazıları öğrencilerle birlikte müzakere edilecek. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 1-2 Aralık (Cuma-Cumartesi) günlerinde gerçekleştirilecek program, Cuma günü saat 09:00’da başlayacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer “Hem itikadî hem ahlaksal ve toplumsal ayrıştırmaların önüne geçip doğru yolu gösterecek, aklın sınırlarını ve boyutlarını ifade eden 6 eseri iki gün boyunca öğrencilerin temel kaynaklarından ve Türkçe olarak anlamaları üzerine çalışıyoruz.” dedi.

Amaçlarının öğrencilerin akademik olarak kendilerini geliştirmesi olduğunu belirten Yücer; “Öncelikli olarak öğrencilerimizin bu eserleri okuyup zihnen hazır hale gelmelerini, akabinde alanlarında uzman akademisyenlerimizin katılımı ile, 2 gün boyunca toplam 13 saat içerisinde bu eserlerin tahlil edilmesini, dolayısı ile öğrencilerimizin 3 ana bilim dalında (felsefe, kelam ve tasavvuf) ortak okuma ve ortak bir zihin inşasının temini üzere çalışıyoruz.” diye konuştu.

Bireyin dünyadaki ve metafizikle bağlantılı olarak dinî ilimleri nasıl anlaması ve algılaması gerektiğini öğretmeye çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, programa katılım sağlamak isteyen katılımcıların önceden kayıt yapmaları gerektiğini, önceden zihnî hazırlık yapmanın konuyu algılamada faydalı olacağını, sertifika alabilmek için programa ara vermeksizin devam mecburiyetinin olduğunu, öğrencilerin kayıt için acele etmeleri gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ekrem Demirli (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan Hacak (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Eşref Altaş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Doç. Dr. Osman Demir (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) gibi akademisyenlerin katılacağı programda okunacak eserler arasında Ebû Hanife’nin el-Fıkhu’l-ekber‘i, İmam Şâfiî’nin er-Risâle‘si, Muhâsibî’nin el-Akl‘ı, Hakîm et-Tirmizî’nin Beyânü’l-fark‘ı, Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla‘sı ve Gazzâlî’nin el-Munkiz mine’d-dalâl‘i yer alıyor.

Program başta Karabük olmak üzere, Bartın ve Zonguldak’taki ilgililerin katılımına açık.

Benzer Haberler