‘Klasik Düşünce Okulu Karabük Programı’ gerçekleştirildi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öncülüğünde düzenlenen “Klasik Düşünce Okulu Karabük Programı” İlahiyat Fakültesi ve Hamit Çepni Konferans Salonları’nda gerçekleştirildi.

“Talebeler yazılar yazarak sürecin aktif parçası haline gelecek”

Cuma günü İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayan programda ilk konuşmacı olarak söz alan Klasik Düşünce Okulu (KDO)’nun kurucusu Prof. Dr. Ekrem Demirli, program boyunca genel olarak müzakere edilecek konulara değindi. KDO’nun kuruluşu ve amacı ile ilgili de bilgi veren Demirli; “Klasik düşünce okulu, İslam düşüncesinin ana metinlerini lisans düzeyinde okutmayı ve onlar üzerinde yazı çalışmaları yapmayı hedefleyen bir çalışma. Bu kapsamda sosyal bilimler lisans talebeleri için İslam düşüncesinin temel metinlerini okuyabileceğimiz bir platform oluşturduk. Belirlenen kitapları Türkçe tercümelerinden talebelere okutmaktayız. Derslere katılan talebeler mutlaka yazılar yazarak sürecin aktif parçası haline gelecekler. Bu da bizim için çok önemli bir mesele.” şeklinde konuştu.

İki gün ve 13 saatlik bir seminer dizisiyle organize edilen programda ilk olarak İslam düşüncesinin kurucu eserlerinden Fârâbî’nin “el-Medînetü’l-fâzıla”sı Doç. Dr. Eşref Altaş öncülüğünde irdelendi. Akabinde Doç. Dr. Osman Demir ile Ebû Hanife’nin “el-Fıkhu’l-ekber”i, Prof. Dr. Ekrem Demirli ile de Hakîm et-Tirmizî’nin “Beyânü’l-fark”ı ve Muhâsibî’nin “el-Akl”ı müzakere edildi.

Programın sonunda katılımcılardan gün boyu irdelenen eserler hakkında yazılar yazılmasını isteyen Klasik Düşünce Okulu mensubu öğretim elemanları, katılımcı öğrenciler ile günün değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Cumartesi günü Hamit Çepni Konferans Salonu’nda devam eden programda Prof. Dr. Ekrem Demirli ile Gazzâlî’nin “el-Munkiz mine’d-dalâl”i ve Prof. Dr. Hasan Hacak ile İmam Şâfiî’nin “er-Risâle”si müzakere edildi. Programın devamında Klasik Düşünce Okulu’na mensup öğretim elemanları ile öğrencilerden gelen yazılar irdelendi.

Program bitiminde Klasik Düşünce Okulu (KDO) ve Karabük Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan katılım belgeleri katılımcılara takdim edildi.

Haber | Fotoğraflar: Gül Dumlukaya

Haber-Fotoğraf: Gül Dumlukaya

Benzer Haberler