Malezya’nın önde gelen üniversiteleri ile uluslararası akademik anlaşmalar imzalandı

Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet Malezya’ya yaptıkları ziyarette önde gelen dört farklı üniversite ile akademik alanlarda ortak proje ile öğrenci ve personel değişim anlaşmaları imzaladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat, Üniversiteden bir grup akademik ve idari personel ile Malezya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Malezya’nın önde gelen dört farklı üniversitesi ile akademik alanlarda ortak proje ile öğrenci ve personel değişim anlaşmaları imzaladı.

Oldukça verimli geçen Malezya ziyareti kapsamında sırasıyla Malezya Teknoloji Üniversitesi (Universiti Teknologi Malaysia – UTM), Malezya Pahang Üniversitesi (Universiti Malaysia Pahang – UMP), Kuala Lumpur Üniversitesi (Universiti Kuala Lumpur – UniKL) ve son olarak Malaya Üniversitesi (University of Malaya – UM) ile akademik anlaşmalara imza atıldı.

Üniversitemiz heyeti ilk olarak Malezya’nın en önemli teknik üniversitesi olan Malezya Teknoloji Üniversitesi (Universiti Teknologi Malaysia – UTM)’ni ziyaret etti. Araştırma üniversitesi niteliğine sahip, dünyanın ilk 300 üniversitesi içinde yer alan ve lisansüstü öğrenci sayısı lisans öğrencisinden fazla olan UTM’de ilk toplantı Rektörler düzeyinde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda, 2014 yılında Mevlana değişim programı kapsamında iki üniversite arasında imzalanan öğrenci ve personel değişimlerinden elde edilen olumlu sonuçlar paylaşıldı. İki Üniversite arasındaki Mevlana anlaşması kapsamında 2014’den beri birer dönemlik sürelerle her yıl ortalama üç UTM öğrencisi eğitimini Üniversitemizde, üç KBÜ öğrencimiz ise UTM’de devam ettirmekte.

Malezya Teknoloji Üniversitesi’ndeki görüşmelerin ardından Avrupa Birliği ülkelerinin birlik üyesi olmayan ülkelerle akademik çalışmalar ve karşılıklı değişim yapmasını sağlayan Erasmus PLUS (Erasmus+) anlaşması imzalandı. Böylece Mevlana programına ilaveten, Erasmus+ ile iki üniversite arasındaki iş birliği imkânlarının daha da genişletilmesi, KBÜ öğrenci ve hocalarının güçlü desteklerle UTM’yi kısa ve uzun süreli ziyaret etme imkanı kazanmaları sağlandı.

Malezya Teknoloji Üniversitesi ziyaretinin ikinci gününde ise Mühendislik bölümlerinden temsilcilerle bir araya gelindi, yeni işbirliği imkanları tartışıldı. Ayrıca Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş başkanlığındaki KBÜ 3B Geoinformatik Araştırma Grubu ile Prof. Dr. Alias Abdul-Rahman başkanlığındaki UTM 3D-GIS Research Group (3B Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Grubu) arasında 2006 yılından beri devam eden ortak akademik çalışmaların sürdürülmesi ve yeni proje, yayın ve ziyaretlere ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 

Üniversitemiz heyetinin Malezya’daki ikinci durağı ise Malezya Pahang Üniversitesi (Universiti Malaysia Pahang – UMP) oldu. Pahang eyaletinin en önemli üniversitesi olan UMP ile iki Üniversitenin Rektörleri başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, hem Mevlana hem de Erasmus+ anlaşmaları imzalandı. Ziyaret kapsamında kampüs ve mühendislik fakültesine ait laboratuvarlar gezildi.

Heyet daha sonra yeni anlaşmalar için Malezya’nın en büyük şehri Kuala Lumpur’a hareket etti. Kuala Lumpur’da ilk olarak Kuala Lumpur Üniversitesi (Universiti Kuala Lumpur – UniKL) ziyaret edildi. Söz konusu ziyarette Üniversite ile hem Mevlana hem de Erasmus+ anlaşmaları imzalandı. Rektörler düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda uluslararası ortak bir konferans dizisi yapma kararı alındı. Malzeme Bilimi alanında gerçekleştirilecek söz konusu uluslararası bilimsel toplantının, dönüşümlü olarak her yıl Karabük ve Pahang’da yapılması kararlaştırıldı.

Üniversitemiz heyetinin son durağı dünyada ilk 200, Asya’da ilk 50 içinde olan ve Malezya’da her zaman ilk sıralarda yer alan Malaya Ünievrsitesi (University of Malaya) oldu. Rektörler düzeyinde yapılan ikili toplantılar sonrasında KBÜ ile University of Malaya arasında, Mevlana ve Erasmus+ değişim ve iş birliği anlaşmaları imzalandı. İlave olarak University of Malaya ile de bir başka bilimsel konferans dizisinin müştereken yapılması kararlaştırıldı. Konu başlığı olarak da Katılım Bankacılığı seçilirken söz konusu toplantının da dönüşümlü olarak her yıl KBÜ ve University of Malaya organizasyonunda gerçekleştirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

Benzer Haberler