Susmak mı, karşı koymak mı?

Üniversitemiz Genç Kadem Kulübü tarafından Mobbing (Kadına Yönelik Psikolojik Taciz) ile ilgili “Susmak mı, karşı koymak mı?” konulu panel gerçekleştirildi.

Genç Kadem Kulübü tarafından müzikal gösterisinin de  yapıldığı panele konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Halise Belet, Hak İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, Üniversitemiz Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan ve Kadem Karabük Temsilcisi Hatice İpek  katıldı.

Paneli başlatan ve aynı zamanda panel moderatörü olan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun toplumumuzun mobbing algısı ve  mobbing tecrübesi konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Durgun, mobbinge maruz kalmış birisi olarak mobbing karşısında güçlü durduğunu, toplumun bu konuda bilinçsiz olduğunu ve mobbingi uygulayan bireylerin zayıf kişilikler olduğunu ifade etti.  Durgun iş hayatında kadınların erkeklerden daha fazla mobbinge maruz kaldığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Nuran Halise Belet, iki sene boyunca sistematik olarak mobbinge uğradığını ifade ederek iş yerinde mobbinge uğradığı için oryantasyon sorunu yaşıyormuş gibi suçlandığını söyledi ve iş yerinde mobbingi önleyici önlemler alınması gerektiğini ifade etti.  Belet mobbingte en önemli faktörün çevre olduğunu mobbing yüzünden insanların artık kendinden korkar hale geldiğine dikkat çekti.

Kadem Karabük Temsilcisi Hatice İpek, Kadın ve Demokrasi Derneği olarak kadınları her alanda desteklediklerini vurgulayarak; “Kendi ayakları üzerinde duran, sağlıklı nesiller yetiştiren, ne istediğini bilen, donanımlı güçlü kadın yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda  sanat, kültür, eğitim ekonomi gibi alanlarda uzman kişilerle seminerler sempozyumlar paneller ve konferanslar düzenliyoruz.” şeklinde konuştu. Kadem Karabük Temsilcisi Hatice İpek iyi bir gelecek için kadınların eğitilmesinin ve desteklenmesinin önemine vurgu yaparak; “Kadın gelişirse gelecek değişir, dünya değişir” dedi.  Kadem olarak kadının sorunlarına değindiklerini, bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini de ifade eden İpek,  bu etkinliklerde mobbing ile mücadele konusunu daha çok ele aldıklarını belirtti. Son olarak İpek, Ülkemizde mobbingin önlenmesine yönelik tedbirlerin 2011 yılında yayınlanan bir genelge ile düzenlendiğini ve 2011 yılından 2014 yılına kadar mobbinge yönelik şiddet ile ilgili sayının ciddi bir artış gösterdiğini söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Hak İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, Hak İş olarak haklar ve özgürlüklerin mücadelesini verdiklerine dikkat çekerek sendikal harekette kadınların daha etkin roller üstlenmesini hedeflediklerini söyledi. Yavuz konfederasyon olarak genel kurul kararlarında kadın odaklı kararlar aldıklarını ve iş yerinde mobbinge karşı önlemlerin arttırılması gerektiğini söyledi. Hak İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, yaşanılan sorunlar karşısında maruz kalınan olaylar ve durumlar karşısında ümitsizliğe kapılmayacaklarını belirtirken; “Yaşadığın yeri cennet yapmadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir” dedi.

Üniversitemiz Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan ise panelin başlığına dikkat çekerek; “Ne susmak ne karşı çıkmak. Bence yapılması gereken tek şey olayın dışına çıkarak sorunu objektif olarak algılamalıyız” dedi. Karahan mobbing sandığımız durumun yanlış iletişimden kaynaklanabileceğini belirtti ve önce insanlar arasında doğru iletişimin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Haber: Kübra Demirci

 

Benzer Haberler