Teknokent, Bakanlık tarafından onaylandı

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandı.

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkân sağlayacak olan Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), 4691 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onay aldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat; “Üniversitemiz ’de kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Günümüzde bir ülkenin küresel rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin ‘yeni bilgi’ üretebilme kapasitesi ve ‘teknolojik gelişimi’ ile doğru orantılıdır. Yeni bilgi ile teknolojik uygulamanın aynı çatı altında toplandığı üniversite – sanayi iş birliği modeli, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına doğrudan etkileri kanıtlanmış dünya çapında bir modeldir. İnanıyorum ki biz de üniversitemize kuracağımız Teknopark ile üniversite sanayi iş birliği modelimizi çok daha ilerilere taşımış olacağız” dedi.

Rektör Polat, Karabük Üniversitesi’ne kurulacak olan Teknokent’in AR-GE faaliyetinde bulunacak girişimcilere sağlayacağı avantajları da şu maddelerle sıraladı;

  • Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
  • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
  • Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
  • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
  • 12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.”

Teknopark’ın malzeme geliştirme, makine üretimi, otomasyon, yazılım vb. gibi alanlarda Ar-Ge çalışması yapmak isteyen girişimcilere hizmet sunacağını belirten Rektör Prof. Dr. Refik Polat son olarak, “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulumunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kampüs içerisinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kullanılması planlanan ve proje çalışmalarının tamamlandığı bina en kısa zamanda tefrişatı bitirilerek tüm girişimcilerin hizmetine sunulacaktır.” dedi.

Benzer Haberler