Test Madde Yazımı Eğitimi Devam Ediyor

Yükseköğretim Kurulunun Dijital Dönüşüm hedefi doğrultusunda Türkiye’de öncü role sahip olan Karabük Üniversitesi çoktan seçmeli sınavlarını UNIKA Sınav Sistemi üzerinden online olarak sürdürmeye devam ediyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) UNİKA sınav sistemi “Test Madde Yazımı” eğitiminin 2. oturumu KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda KBÜ’lü akademik personellere Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Dr. Öğretim Üyesi Fatma Betül Kurnaz tarafından verildi.

KBÜ Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Kurnaz ‘’Soru oluştururken dikkat edilmesi gerekenler, sorular için referans alınan kaynaklar, madde oluştururken kullanılabilecek yapılar, anlama basamağı, testlerin zorluk dereceleri’’ konularında sunum gerçekleştirip akademisyenlere bilgiler aktardı ve soruları cevapladı.

Benzer Haberler