Üniversitemiz, İngilizce öğretiminde 5 pilot üniversite arasında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve British Council iş birliği ile “Yüksek Öğretimde İngilizce İçin Kalite Geliştirme Programı (KGP)” çerçevesinde yürütülmekte olan ortak çalışmada üniversitemiz 5 pilot üniversiteden biri seçildi.

Programın amaçları arasında yükseköğretim kurumlarında uluslararasılaşma politikalarının bir parçası olarak İngilizce öğretiminin geliştirilmesi ve öğretiminde kurumsal gelişmeyi sağlamak gibi başlıklar içeriyor. Ayrıca İngilizce öğretim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, yüksek öğrenimde üstün kalite standartları ve sürdürülebilirliği geliştirmek ve korumak, uluslararası araştırma ve yayın iş birliklerini kolaylaştırmak ve öneriler sunmak da programın amaçları arasında yer alıyor.

Kalite Geliştirme Programı çerçevesinde üniversitemizde yabancı dil ile öğretim yapılan Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Bölümü,  Yabancı Dil Bölümü,  Mühendislik Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan eğitim dili %30 – %100 İngilizce olan lisans bölümlerindeki  akademik personel  ve öğrencilere yönelik bir anket çalışması yapıldı. 16 – 20 Ekim tarihleri arasında  British Council tarafından görevlendirilen danışman ilgili bölümlere gözlem amaçlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında ilgili birimlerin yöneticileri, öğretmen ve öğrenci odak gruplar ile yüz yüze görüşmeler, ayrıca ders gözlemleri de gerçekleştirildi.

Ziyaret sonrasında danışmanın hazırlayacağı rapor British Council tarafından hem YÖK’e hem de üniversitemize sunulacak. Hazırlanacak rapor sonuçları doğrultusunda İngilizce için kalite geliştirme programının (KGP) amaçlarını gerçekleştirebilmek adına YÖK, British Council ve Üniversitemiz arasında iş birliği devam edecek.

Benzer Haberler