‘Yeni Harcama Yönetim Sistemi’ eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından ‘Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ kapsamında Yeni Harcama Yönetim Sistemi’ne yönelik eğitim düzenlendi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Strateji Daire Başkanı Bahattin Albas tarafından verilen eğitimde, harcama birimi kullanıcılarına ‘Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ kapsamında ‘Yeni Harcama Yönetim Sistemi’ anlatıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Strateji Daire Başkanı Bahattin Albas, bütünleşik kamu mali bilişim sistemi evrak sisteminin, evrakı yok eden e-belge dönüşümünü sağlayan bir sistem olduğunu belirterek, “Projenin temel amacı, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkânlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır. Evrakın kırtasiye giderlerinin azaltılması ve bürokrasinin daha az olacağı, satın almalarının hızlı yapılacağı bir sistemdir.  Bütün kamu idareleri buna geçecek ve bu sistemle birlikte işlemler daha hızlı yapılacaktır. Elektronik bir sisteme dönüşüm yapıyoruz. Yöneticilerimiz, çalışanlarımız tamamen bilgisayar üzerinden satın almalarını yapacaklar.” dedi.

Eğitimde, bütünleşik kamu mali sisteminde harcama yetkilileri, üst yöneticilerinin rolü, harcama birimlerinde çalışan personelin görevleri de anlatıldı.

Benzer Haberler